Strona główna > Coaching > CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST COACHING?

Coaching

Ogólnie mówiąc coaching będzie polegał na tym, że coach pomaga klientowi wyznaczyć cel i ułatwia jego osiąganie. Dzięki niemu mamy między innymi pokonywać przeszkody, które stoją na drodze do osiągania celów. Przeszkodami może być mała wiara w swoje siły, brak kontaktów czy też trudności z organizacją czasu, niska motywacja, niski poziom pewności siebie w kontakcie z osobami z wyższych branżowych półek. Coaching to tak naprawdę praca nad sobą, by doprowadzić do pozytywnej zmiany w życiu, która będzie widoczna nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym.

Według prowadzonych obecnie badań orientacja na cel to czynnik, który bardzo mocno wpływa na to jak skuteczny jest coaching. Praca podczas niego będzie prowadziła do rozwiązania, dlatego najważniejszy jest widok na przyszłość oraz teraźniejszość. Niekiedy w czasie pracy zerka się za plecy, ale to jedynie, by wyeliminować błędy i realizować cel klienta.

Techniki coachingowe

Coach będzie towarzyszył klientom w procesie używania metod, które maja poszerzyć perspektywę oraz potencjał. Wśród tego będą miedzy innymi pytania otwarte, aktywne nasłuchiwanie a także liczne techniki psychologiczne oraz coachingowe. Technik tego typu mamy bardzo dużo i zaczynać się będzie od klasycznej pracy przez planowanie, techniki ruchowe czy związane z wyobrażeniami.

Praca nad sobą

Metody są dopasowane do celu interwencji i układania myśli klienta, zmniejszenia poziomu stresu oraz pokazania nieco innego spojrzenia na daną sprawę. Klient będzie dokonywał procesu zmiany a także realizacji celu przez autorefleksję i poznawanie nowych perspektyw a także zmianę nawyków czy przekonań. Klient jest tak naprawdę największym ekspertem od siebie i to on kreuje najlepsze rozwiązania, ponieważ wie z jakich zasobów będzie mógł korzystać.

Podejście do coachingu

Coaching należy potraktować jako relacje partnerską pomiędzy trenerem a klientom. Inaczej to wygląda niż w przypadku mentorskiej relacji, gdzie mamy oczywiście mistrza oraz ucznia. Tutaj obie strony są równe i coach nie będzie wywierał presji na klienci i nie będzie forsował na siłę żadnego z omawianych pomysłów. Jeśli nadal jest to dziwne nie ma w tym nic złego, ponieważ tak naprawdę na podstawie definicji trudno będzie to zrozumieć.

W końcu tak naprawdę najwięcej będzie można dowiedzieć się z praktyki i to ona da nam najwięcej możliwości. Warto się jednak takimi zagadnieniami interesować, ponieważ na wielu płaszczyznach mogą się one okazywać istotne i mogą do naszego życia wiele wnosić. najważniejsze to umieć z tych możliwości korzystać i wprowadzać je w życie.