Strona główna > Motywacja do działania > MOTYWACJA, SKĄD PRACOWNICY JĄ CZERPIĄ?

Chyba każdy szef chce mieć w firmie taki zespół, który będzie doskonale zmotywowany.

Im większa będzie motywacja pracowników, tym większa będzie także efektywność zespołu a co za tym idzie większe zyski. Sposobów na motywowanie jest wiele i nie koniecznie ponoszone będą dodatkowe koszty przez organizację. Kluczową rolę odgrywa w tej relacji pracodawca, który musi dostrzec, że siła napędowa każdej firmy to ludzi i ich indywidualne predyspozycje, potrzeby oraz talenty.

Mamy wiele czynników, które motywują do działania. Istnieje również wiele teorii wyjaśniających skąd pracownicy mają motywacje do działania. Z naszego doświadczenia wynika, że najważniejsza jest motywacja wewnętrzna oraz zewnętrzna. Świadomość a także ich wykorzystywanie w praktyce da nam większa pewność, że zadania będą wykonywane w oczekiwany sposób

Po pierwsze: motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna to największy dar jaki ma menadżer do wykorzystywania. Wynikać będzie z potrzeby uznania oraz samorozwoju człowieka. Praca to odpowiedź na nasze potrzeby, gdy chodzi o udoskonalanie umiejętności. Osoba z motywacja chętnie podejmuje działanie, wyzwania i realizuje cele, wie czego chce od siebie oraz od innych. Powinno jej zależeć na rozwijaniu własnych kompetencji oraz oczekuje informacji zwrotnych na temat wyników pracy. Praca dla niej będzie celem samym w sobie nie będzie zaś stanowić środka prowadzącego do celu. Robienie czegoś z tego względu, że się to lubi a nie, żeby dostać nagrodę czy też uniknąć kary

Zgrany zespół

Po drugie szkolenia motywacyjne

Najczęściej szkolenia organizowane są przez firmy, które szkoleniami się zajmują. Szukając odpowiedniego ośrodka szkoleniowego zleca się prowadzenie szkolenia firmie zewnętrznej albo dobremu trenerowi, który będzie się również zajmował organizacją szkoleń charakterze motywacyjnym. Szkolenia mogą być także bardzo dobrymi i co oczywiście najważniejsze skutecznymi metodami działania gwarantującymi motywowanie pracowników. Jednak warto, by firmy po pierwsze wiedziały czym jest motywacja i wiedziały również jak ją wykorzystywać u pracowników. Trzeba również pamiętać, że nie każde szkolenie motywacyjne dla pracowników będzie odpowiednie. Każdy jest inny i inne bodźce będą na niego działać.

Determinacja

A po trzecie trzeba pamiętać, że ważne będzie dostrzeganie własnych motywacji i umieć nimi zarządzać. W ten sposób nabywa się takich cenionych umiejętności, których samemu może być trudno nabyć. Należy umieć wykorzystać te motywacje jakie przychodzą z zewnątrz i warto oczywiście z tego korzystać.