Sztuka motywacji

Brian Tracy powiedział, że „przy pomocy kar i nagród można prawie każdego zmusić do prawie wszystkiego, za wyjątkiem tego, co najważniejsze – by polubił robić to, co robi”. To ciekawe stwierdzenie tak jak słowa Marka Twaina, który mówi o motywacji „Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą Twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki”.

Sprecyzuj cel

Nie ma znaczenia jakich zadań będziemy się podejmować i jaki cel sobie stawiamy zawsze będzie coś co będzie miało znaczenie i nie będzie można o tym zapominać. Motywacja będzie zawsze bardzo ważna. To ona wyzwala w nas taką energię, która sprawia, że chcemy działać, pomaga nam poradzić sobie i wytrwać w postawionych założeniach. Da nam szanse na to, by podnieść się po niepowodzeniach. Każdego z nas będą motywować inne czynniki. Kluczem do sukcesu będzie uświadomienie tego sobie i świadome zarządzanie tymi czynnikami. Nie ma znaczenia czy zarządzamy firma czy pracownikami czy będziemy prowadzić jakiś projekt zawsze nasze wewnętrzne siły napędzające nas do wykonywania zadań są kluczową sprawą.

Jaka będzie więc rola szkoleń motywacyjnych?

Rolą takich szkoleń będzie oczywiście motywowanie do działania oraz ukierunkowanie na sukces. Uczestnicząc w takich szkoleniach uczymy się również jak budować większa pewność siebie i budować silną ekipę. Trener motywacji będzie nam pokazywał skąd brać tą bardzo ważną dla nas energię, która ma znaczenie przy realizacji celu. Pomaga nam zrozumieć, że wszystkie sukcesy w życiu zawodowym czy porażki będą związane bezpośrednio z naszą postawą. Pokazuje, że bycie lepszym i podnoszenie się po porażkach będzie związane z naszą motywacją, wiara w siebie, zaangażowanie i odpowiedzialność, by przekazać do zespołu wartości to szansa na to, by stać się mocnym w tym co robimy.

Sukces zawodowy

Wystąpienie motywacyjne

Wystąpienia motywacyjne mogą trwać wiele godzin, ale powinny być również integrowane z teoretycznymi szkoleniami. mogą mieć formę indywidualnej sesji czy tez pełnego dynamiki wystąpienia przygotowanego pod kątem większej grupy słuchaczy. Dlatego ważne będzie również dopasowanie konkretnych sytuacji, w których dane wypowiedzi będą prezentowane, by przedstawić je w miarę możliwości w najlepszy dostępny sposób.