Motywacja pracowników

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

Motywacja to takie pojęcie, które ma wiele różnorakich znaczeń. Jej problematyką zajmuje się wiele nauk, szczególnie psychologia oraz ekonomia. U konkretnej osoby motywacja będzie się zmieniać w czasie. Recepty na skuteczne motywowanie nie ma, ponieważ każdy z nas jest inny, co innego będzie nami kierować. Jedni ludzie mają motywacje do pracy, inni będą uprawiać sport a jeszcze inni wolą dyskutować o różnych tematach. Znaczenie motywacji jest ogromne. W nauce zarządzenia uznaje się ją za główną funkcję kierowanie, a nawet jedną z bardzo ważnych technik zarządzenia.

Od motywacji działania mogą zależeć nasze wyniki w pracy, dlatego będzie to kwestia szczególnie ważna. W teorii kierowania zespołami mówi się, że przydatność zawodowa pracownika mierzona będzie na podstawie tego co będzie wnosił dla firmy. Jest funkcją jego kwalifikacji i motywacji. Człowiek źle motywowany jest mało przydatny nawet jeśli ma duże umiejętności. Na pewno dobrze będzie korzystać ze szkoleń motywacyjnych realizowanych przez profesjonalistów.

Korzyści dla uczestników:

- dowiesz się jak pracować z osobami, które mają wiele energii

- będziecie wiedzieć jak przygotowywać motywacje przez proste codzienne, niekiedy niepozorne czynności, ale ważne dla naszego zaangażowania

- dowiecie się, że około 80% motywatorów nie ma związku z finansami

- rozwiniecie swoje umiejętności, gdy chodzi o wyznaczenie celów, udzielanie informacji zwrotnych

- będziecie wiedzieć jak tworzyć atmosferę, która sprzyjać może motywowaniu.

Podnoszenie kwalifikacji

Korzyści dla firmy:

- większe zaangażowania i świadomość pracowników

- dużo większa lojalność w stosunku do firmy

- mniejsze koszy zatrudnienia ponoszone przez firmę

- stali pracownicy, brak ciągłej rotacji

- szybka adaptacja nowych pracowników

- budowanie wizerunku dobrego pracodawcy

- lepszy proces pozyskiwania pracowników kompetentnych, dla których takim ważnym elementem przy szukaniu pracodawcy będzie między innymi atmosfera w pracy

- dobra atmosfera w trakcie wykonywania pracy

Bodźce motywacyjne nie mogą być wprowadzane do firmy raz na zawsze. Gdy zmieniać się będzie struktura organizacyjno – kwalifikacyjna załogi również cele i zadania firmy będą się poprawiać., będzie można liczyć na to, że uda się wypracować takie bodźce, które okazują się w pełni skuteczne. Istnieje potrzeba wprowadzania okresowych badań, które służyć mogą ocenie stopnia działania motywatorów na pracowników to takie elementy, które będą miały charakter decydujący i muszą być brane pod uwagę. Warto szukać tych opcji, które pozwolą się nam rozwijać.